vereniging
bestuursbureau
scholen
boot
boot

Maand archief

Welkom

Iedereen is uniek, niemand volmaakt, samen zijn we compleet.

Hartelijk welkom op de website van de  R.K. Gerardusschool. Van hieruit kunt u gaan ontdekken wie wij zijn en wat we doen. Graag nodigen wij u uit een kijkje te nemen in de keuken van de Gerardusschool.

Sinds 19 mei 2009 zijn wij een TOM-school. TOM staat voor Teamonderwijs Op Maat. Een manier om het onderwijs anders te organiseren. Vanuit onze overtuiging (visie) geven we hiermee invulling aan eigentijds en vernieuwend onderwijs, waarbij de waarden als veiligheid en geborgenheid van het traditionele onderwijs behouden blijven en een nieuwe plek krijgen. We komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen en stemmen ons onderwijsaanbod daarop af, zoals: groepsdoorbroken lezen en instructie op maat wanneer dat nodig is. Kinderen worden betrokken bij hun eigen leerproces. Via een portfoliomap krijgen kinderen zicht op hun eigen ontwikkeling. Daarin verzamelen ze werkjes waar ze trots op zijn. Feedbackgesprekjes met de leerkracht geven kinderen zicht op datgene waar ze goed in zijn en wat ze kunnen verbeteren. Ouders zijn onze partners in de opvoeding van kinderen en denken daarom mee met de schoolontwikkeling van de kinderen op de Gerardusschool. De driehoek ouder-kind-leerkracht staat bij ons centraal. Dit zie je terug in onze kennismakingsgesprekken, de voortgangsgesprekken en de portfoliogesprekken die wij met ouders, kind en leerkracht voeren. Samen gaan we voor hetzelfde doel: passend onderwijs voor onze kinderen.