Welkom

gerardus

Hartelijk welkom op de website van de  R.K. Gerardusschool.

Missie en visie van de Gerardusschool

Missie:

“Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen staan we sterk!”

Visie:

Alle kinderen zijn uniek en hebben eigen kwaliteiten. Bij ons op de Gerardusschool mag je zijn wie je bent. Iedere leerling voelt zich veilig en gekend.

Wij willen als school onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. We houden deze ontwikkeling nauwgezet in de gaten. Het gaat hierbij niet alleen om wat de kinderen allemaal kunnen, maar vooral ook wat ze willen, wie ze zijn en hoe ze dat doen. De driehoek ouder – kind – school staat centraal. Regelmatig voeren we ouder – kind – leerkracht gesprekken om de ontwikkeling van het kind goed in kaart te brengen. We stellen dan reflecterende vragen, zoals: Waar ben je goed in? Wat vind je nog lastig? Wat zou je graag willen leren? Wat heb je daarbij nodig? Op deze wijze zijn kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Tijdens deze gesprekken staat het portfolio van de leerling centraal. Het portfolio bestaat uit een kind-gedeelte en een ouder-gedeelte.

We richten ons onderwijs zo in dat we uitgaan van de kwaliteiten van het kind. We dagen het kind uit om eigen grenzen te verleggen en maken het kind medeverantwoordelijk voor zijn/haar eigen groei en ontwikkeling. Dit zie je terug tijdens de portfolio-gesprekken, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Door het reflecteren tijdens deze gesprekken, leert het kind zijn/haar eigen kwaliteiten kennen. Bovendien leert het kind, tijdens dit gesprek, om deze kwaliteiten zodanig in te zetten om van en met elkaar te leren.

 

Foto's

Foto's Open Dag 2

17 februari 2016